1 kwietnia1865 r. urodził się Wojciech Kubanek…

grafika: 1 kwietnia 1865 r. Urodził się WOJCIECH KUBANEK (zm. 12 maja 1941 r.) - drukarz, działacz niepodległościowy, w okresie międzywojennym wydawca m. in. „Głosu Wągrowieckiego”. Fotografia z okresu międzywojennego: czytelny napis Introligatornia, księgarnia W. Kubanek (Rynek w Wągrowcu). Popiersie mężczyzny w podeszłym wieku. Fragment wydania Głosu Wągrowieckiego z końca sierpnia 1939 r.

#TegoDnia 1 kwietnia 1865 r. Urodził się w Wapnie WOJCIECH KUBANEK (zm. 12 maja 1941 r.) – drukarz, działacz niepodległościowy, w okresie międzywojennym wydawca m. in. „Głosu Wągrowieckiego”. Urodził się w rodzinie chłopskiej, po uzyskaniu podstawowego wykształcenia zajmował się m.in. Sprzedażą druków religijnych i ludowych na odpustach i jarmarkach. W 1902 r. założył księgarnię, drukarnię i pracownię oprawy obrazów w Gołańczy. Działalność niepodległościowa W. Kubanka zwróciła uwagę pruskich władz zaborczych, co było przyczyną wymierzonych w niego represji. Podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919 drukował pierwsze polskie zarządzenia i ogłoszenia tymczasowych władz polskich. W 1926 r. Uruchomił drukarnię i introligatornię w Wągrowcu, gdzie w latach 1926-1939 wydawał m.in. „Głos Wągrowiecki”. W 1939 r., po zajęciu Wielkopolski przez III Rzeszę Niemiecką, jego majątek uległ konfiskacie. W 1941 r. znalazł się wśród osób skazanych na wysiedlenie do Generalnej Guberni. Skatowany przez gestapowców, zmarł z powodu odniesionych obrażeń 12 maja 1941 r. w Dąbrowie na Lubelszczyźnie.

#DiaruszWągrowiecki