6 kwietnia 1538 r. – w Wągrowcu spłonęło 150 domów…

Infografika. W tle litografia Ignacego Boruckiego - wielki pożar Wągrowca. Napis informacyjny: 6 kwietnia 1538 roku w Wągrowcu spłonęło 150 domów, młyny i browary...

6 kwietnia 1538 r. wybuchł wielki pożar miasta – w Wągrowcu spaliło się 150 domów, młyny i browary. W przeszłości pożary, epidemie i wojny należały do największych zagrożeń, na które narażeni byli mieszkańcy. W dawnych kronikach i zachowanych dokumentach wspominano o wielkich pożarach, m. in. w latach 1511, 1525, 1538, 1707, 1722, 1726, 1738, 1746, 1747, 1783. Więcej na ten temat w publikacji „Tradycje wągrowieckiego pożarnictwa”: https://wangrovieciana.files.wordpress.com/…/tradycje…