Cisterscapes – międzynarodowy projekt „cysterskie krajobrazy łączące Europę”

Miasto i Gmina Wągrowiec reprezentują Polskę w międzynarodowym projekcie „Cisterscapes – cysterskie krajobrazy łączące Europę”.

12 października br. w Ebrach (powiat Bamberg) nastąpiło otwarcie międzynarodowego projektu „Cisterscapes – cistercian landscapes connecting Europe”. Uczestniczy w nim 18 ośrodków związanych z dziedzictwem cysterskim, z Niemiec, Czech, Francji, Słowenii i Austrii. Polskę w projekcie reprezentują Miasto i Gmina Wągrowiec. Celem przedsięwzięcia jest promocja międzynarodowego dziedzictwa kulturowego oraz uzyskanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego – wyróżnienia przyznawanego obiektom, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej.

Ceremonia inauguracyjna odbyła się w klasztorze pocysterskim w Ebrach, z udziałem ministra Bernda Siblera i opata Philippa Helma z klasztoru w Rein. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu, w tym przedstawiciele Miasta oraz Gminy Wągrowiec, jak również zaproszeni goście.

Zawiązana współpraca pomiędzy 18 ośrodkami pocysterskimi ukierunkowana jest na zwiększenie świadomości na temat historycznego krajobrazu kulturowego, jego promocji, promocji turystyki i nadania nowego impulsu dla rozwoju ośrodków uczestniczących w projekcie.  Dwuletni program działań obejmuje m.in. badania zachowanych elementów krajobrazu pocysterskiego, zadania promocyjne, edukacyjne, inwestycje w infrastrukturę i europejski szlak łączący krajobrazy klasztorne ze wschodu na zachód na odcinku 1300 km.

Inwentaryzacja krajobrazu pocysterskiego obejmie dziedzictwo naturalne i kulturowe w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół ośrodków klasztornych. Obok klasztorów najważniejsze cechy krajobrazu pocysterskiego to kanały wodne, młyny i stawy, stare winnice, rozległe lasy, folwarki, stare szlaki pielgrzymkowe i kaplice, dawne oficjalne dwory opackie z ogrodami i inne zabudowania. W przypadku dziedzictwa cysterskiego na ziemi wągrowieckiej wyjątkowy w skali europejskiej jest zachowany układ urbanistyczny miasta klasztornego, z systemem wodnym ukształtowanym w wyniku działalności cystersów. Znakomitym wyróżnikiem naszego dziedzictwa jest również zachowany krajobraz otoczenia najstarszego polskiego ośrodka cysterskiego w Łeknie. Podjęcie badań nad zagadnieniem krajobrazu cysterskiego umożliwi identyfikację kolejnych elementów krajobrazu pocysterskiego na terenach należących niegdyś do klasztoru. Koordynacją projektu z ramienia Miasta Wągrowca, we wstępnym etapie realizacji, zajmie się Muzeum Regionalne w Wągrowcu. 

Uroczyste otwarcie projektu „Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe” z udziałem przedstawicieli Miasta oraz Gminy Wągrowiec, Ebrach, 12. 10. 2019.

Uroczyste otwarcie projektu „Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe”, Ebrach, 12. 10. 2019.
Minister Bernd Sibler oraz Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak i dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Małgorzata Kranc-Rybczyńska w rozmowie na temat projektu „Cisterscapes”, Ebrach, 12. 10. 2019.
Uroczyste otwarcie projektu „Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe” w pocysterskim kościele klasztornym w Ebrach, 12. 10. 2019.
Uroczyste otwarcie projektu „Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe”, Ebrach, 12. 10. 2019.

[M.M.]

Post Author: Lops