Do pobrania za darmo

NOWOŚĆ! POBIERZ PDF:

DZWONOWO. ŚREDNIOWIECZNE ZAGINIONE MIASTO. TOM I. ŚRODOWISKO NATURALNE, ZARYS DZIEJÓW, BADANIA NIEINWAZYJNE, pod red. Marcina Krzepkowskiego, Marcina Moeglicha i Piotra Wronieckiego, Wągrowiec 2017

 

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZE ZBIORÓW INŻ. STANISŁAWA PIJANOWSKIEGO Z GŁUCHEJ PUSZCZY, pod red. Marcina Krzepkowskiego i Małgorzaty Kranc, Wągrowiec 2013 [PDF]

 

Broszura uzupełniająca wystawę czasową „Dawne narzędzia tortur”:

MIECZEM I OGNIEM. WĄGROWIECKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W CZASACH WCZESNONOWOŻYTNYCH, Wągrowiec 2017 [PDF]