Wangrovieciana, tom I

Spis treści

– Słowo wstępne

Studia

– M. Moeglich, Młyny wągrowieckie w „czasach cysterskich” – zarys problemu

– M. Krzepkowski, O szubienicach, skazańcach i mistrzach sprawiedliwości w XVII i XVIII-wiecznym Wągrowcu

– J. Paluch, Dziewiętnastowieczna regulacja rzeki Wełny

*

– M. Krzepkowski, Archeologia Wągrowca – miasta klasztornego. Stan i potrzeby badań

Materiały

– M. Krzepkowski, M. Moeglich, Kondycja gospodarcza miasta Wągrowca w czasach nowożytnych – dwa niepublikowane źródła z 1611 r. i 1739 r.

*

– M. Krzepkowski, Późnobrązowa szpila kultury łużyckiej z Mirkowic, gm. Mieścisko 

– T. Podzerek, Nowożytne cmentarzysko szkieletowe w Łaziskach – podsumowanie wyników badań

Kronika

– Z. Zawol, Jubileusz 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej

 Z. Zawol, M. Kranc, 25 lat działalności Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

 Z. Zawol, Wykaz wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Wągrowcu (01.10.1987-31.12.2012) 

Noty o autorach