Wangrovieciana, tom II

SPIS TREŚCI

ARCHEOLOGIA

Jakub Linettty, Rozmieszczenie osadnictwa wczesnośredniowiecznego w okolicach Wapna, woj. wielkopolskie

HISTORIA

Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich, Murowana kolumna w „Łakinie” – pochówek konia rotmistrza Łakińskiego, czy barokowy znak graniczny?

Marcin Moeglich, Jerzy Paluch, Z dziejów parafii i kościoła pw. św. Katarzyny w Łęgowie 

Marcin Moeglich, Kościół i kaplica pw. św. Wojciecha w Budziejewku 

SYLWETKI

Jakub Linetty, Heinrich August Hockenbeck – historyk, archeolog i pedagog

Leokadia Grajkowska, Matka Maria Karłowska – błogosławiona z Pałuk

MATERIAŁY

Marcin Krzepkowski, Zabytki metalowe z badań przy ulicy Spokojnej w Wągrowcu

Marcin Krzepkowski, Dwa średniowieczne zabytki z Jeziora Grylewskiego

Marcin Krzepkowski, Spis i taksa majątku po zmarłym Stanisławie Wyszomirskim – obywatelu wągrowieckim z 1817 roku

RECENZJE, OMÓWIENIA, POLEMIKI

Janusz Karwat, Gołanieccy ochotnicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 [Andrzej Wieczorek, Gołaniecka kompania powstańcza 29.12.1918-16.02.1919, Bydgoszcz 2013]

KRONIKA

Zofia Zawol, Ważniejsze działania zrealizowane przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu w 2013 roku