Wangrovieciana, tom III

Spis treści

Studia

Jacek Mianowski, Brakteat runiczny z Wapna w kontekście antropo-językowym

Maciej Przybył, Łekno na tle rozwoju osadnictwa i sieci grodowo-terytorialnej wczesnośredniowiecznej Wielkopolski

Marcin Moeglich, Procesy o czary przed sądem miejskim wągrowieckim – chronologia i dynamika zjawiska

Marcin Moeglich, Konspiracyjna przysięga wągrowieckich harcerzy w okresie okupacji niemieckiej

SYLWETKI

Bronisław Witt, Jerzy Benjamin Flatt (1768-1860) ze Skoków i początki pierwszej polskiej wyższej uczelni rolniczej

Jerzy Paluch, Jan Dutkiewicz – wybitny portrecista z Chociszewa

Zofia Zawol, Ignacy Borucki – artysta wągrowiecki (1912-1984)

Materiały

Jerzy Borwiński, Historyczne więźby dachowe kościoła farnego p w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Zaskakujące ustalenia naukowe

Marcin Krzepkowski, Ratownicze badania archeologiczne zaplecza dworu staropolskiego Rogalińskich herbu Łodzia w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo). Sezon 2015

Marcin Krzepkowski, Nowe źródła archeologiczne do dziejów miasta Skoki (stan. 70, AZP 47-30/125)

Marcin Krzepkowski, Prace porządkowe w krypcie pod kaplicą św. Józefa przy kościele parafialnym pw. św. św. Piotra i Pawła w Łeknie

Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich z krypty św. Józefa w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łeknie

Kronika

Natalia Byczyńska, Kronika ważniejszych działań zrealizowanych przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu w 2014 roku

Natalia Byczyńska, Kronika ważniejszych działań zrealizowanych przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu w 2015 roku

Z żałobnej karty

Dr Władysław Purczyński (1947-2015)