Projekt: Dzwonowo – zaginione miasto

Projekt Dzwonowo – zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego, został zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu przy współpracy Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Dwuletni program badawczy, dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych (zadanie nr 3891/16).

Wizualizacja wykonana w oparciu o przeprowadzone badania.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: https://dzwonowo.files.wordpress.com/2018/03/dzwonowo-pdf-compressed.pdf

 

WIĘCEJ NA STRONIE: https://dzwonowo.wordpress.com

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Kierownik projektu: mgr Marcin Krzepkowski (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz (Instytut Prahistorii UAM)

mgr inż. Artur Ginter (Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Łodzi UŁ)

mgr Kasper Hanus (Instytut Prahistorii UAM)

dr hab. Iwona Hildebrandt-Radtke (Zakład Geologii i Paleografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)

lic. Jan Jaszczak (Instytut Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)

prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w
Średniowieczu, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski PAN).

dr Grzegorz Kiarszys (Zakład Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US)

dr Piotr Kittel (Katedra Badań Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ)

mgr Mikołaj Kostyrko (Instytut Prahistorii UAM)

mgr Lucyna Leśniak (Sekcja Prahistorii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM)

prof. UMK dr hab. Daniel Makowiecki (Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Instytut Archeologii, UMK)

mgr Wiesław Małkowski (Instytut Archeologii UW)

mgr Marcin Moeglich (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu)

mgr inż. Wojciech Ostrowski (Zakład Fotogrametrii Teledetekcji i SIP na Wydziale
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej)

mgr Paweł Pawlak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera, Poznań)

mgr Tomasz Podzerek (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

mgr Magdalena Poklewska-Koziełł (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

dr Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

mgr A. Romańska  (Instytut Prahistorii UAM)

mgr Mateusz Sikora (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

mgr Marta Siłakowska (Západočeská univerzita, Plzeň)

dr T. Stępnik (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Uni-Art, Poznań)

dr Wojciech Tołoczko (Pracownia Gleboznawstwa i Geoekologii Katedry Geografii Fizycznej UŁ)

mgr Piotr Wroniecki (Warszawa)

prof. dr. hab. Andrzej Marek Wyrwa (Instytut Historii UAM; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

mgr Anna Wrzesińska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

mgr Jakub Zakrzewski (Warszawa)

mgr Magdalena Zawol (Dział Naukowo-Badawczy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie)

mgr Małgorzata Żukowska-Gieżek (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

ORGANIZATORZY

Logo muzeum                          TowarzystwoMilosnikow-273x300

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

WSPÓŁPRACA

Logo+LP+Nadlesnictwo+Łopuchówko                                 14938019_1269719276384141_38193168_n                        17407671_1386778611343357_1810179495_o

PATRONAT MEDIALNY

Bez tytułu