Harmonogram znoszenia obostrzeń

  • by

Muzea, galerie sztuki

Do 5 czerwca

możliwość prowadzenia działalności wystawienniczej w pomieszczeniach pod następującymi warunkami:

– nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni pomieszczenia;

– zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Od 15 maja do 28 maja

możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:

– udział nie więcej niż 15 osób;

– zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

– zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja

możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych
w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami:

– udział nie więcej niż 15 osób;

– zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

– zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;

– zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Pełna informacja dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/kulturaisport/harmonogram-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-kultury