Przejdź do treści

Infrastruktura Kultury

  • przez

 

Muzeum Regionalne w Wągrowcu otrzymało w 2021 roku dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Nazwa realizowanego zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – etap I”.

Wartość dofinansowania – 690 000 zł.
Całkowita wartość zadania – 172 500 zł.

Okres trwania umowy: 1 lipca 2021 – 30 września 2023

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace budowlane, które przyczynią się do podniesienia atrakcyjności instytucji kultury oraz do ochrony zabytku, jakim jest istniejący budynek Muzeum Regionalnego. Głównym celem I etapu zadania, polegającego na kapitalnym remoncie, jest zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom i publiczności oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W następnych latach Muzeum podejmie starania o rozbudowę istniejącej siedziby.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Informujemy o zakończeniu realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – etap I”.

Fasada budynku muzeum po remoncie.

Fasada budynku muzeum po remoncie.

Fasada budynku muzeum po remoncie.

Fasada budynku muzeum po remoncie.

Klatka schodowa w muzeum po remoncie.

Klatka schodowa w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie.

Pomieszczenia biurowe w muzeum po remoncie.

Pomieszczenia biurowe w muzeum po remoncie.

Pomieszczenie magazynowe w muzeum po remoncie.

Pomieszczenie magazynowe w muzeum po remoncie.

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie (odkryte podczas prac konserwatorskich otwory okienne z XVI w.)

Sala wystawiennicza w muzeum po remoncie (odkryte podczas prac konserwatorskich otwory okienne z XVI w.)

Przebudowane podczas remontu toalety w budynku muzeum, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowane podczas remontu toalety w budynku muzeum, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowane podczas remontu toalety w budynku muzeum, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowane podczas remontu toalety w budynku muzeum, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.