15 października 1885 r. – urodził się ppłk dr. Stanisław Kuliński

15 października 1885 r. urodził się w Unisławiu Stanisław Kuliński, doktor medycyny i chirurgii, podpułkownik Wojska Polskiego, patron Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. W naszym mieście doktor osiadł w 1913 r. i otworzył tutaj prywatną praktykę lekarską. W 1914 r., gdy wybuchła I wojna światowa, został wcielony do armii pruskiej. Pod koniec wojny został […]

2 września 1939 r. – bombardowanie ratusza przy ul. Gnieźnieńskiej

Już 1 września 1939 r. mieszkańcy Wągrowca i okolicznych miejscowości zobaczyli nad miastem wrogie samoloty zwiadowcze. Przed południem spadły pierwsze bomby, uderzając w okolicach torów kolejowych przy ulicy Rogozińskiej i spadając do Jeziora Durowskiego. 2 września, około godziny 15.00, mieszkańcy miasta po raz kolejny usłyszeli odgłos nadlatujących samolotów. Tym razem bomby spadły w okolicach ulicy […]

17 sierpnia 1853 r. – urodził się Piotr Paliński: pisarz, nauczyciel, redaktor…

17 sierpnia 1853 roku urodził się PIOTR PALIŃSKI (1853–1950) nauczyciel, wychowawca, założyciel oraz redaktor czasopism polskich, autor wielu książek i publikacji (m.in. monografii pt. „Powiat wągrowiecki”), działacz oświatowy i niepodległościowy, organizator stowarzyszeń polskich na terenie zaboru pruskiego. Patron jednej z wągrowieckich ulic oraz Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu. Biogram Piotra Palińskiego dostępny jest na stronie Polskiego […]

12 sierpnia 1889 r. – powstało Koło Śpiewackie w Wągrowcu

12 sierpnia 1889 r. powstało Koło Śpiewackie w Wągrowcu. Projekt założenia Koła Śpiewackiego powstał w istniejącym w mieście Towarzystwie Młodych Przemysłowców, z inicjatywy jego energicznego prezesa Władysława Lenartowskiego (na fotografii). 12 sierpnia 1889 r. zwołał on zebranie organizacyjne, na które przybyło 18 osób. Na zebraniu uchwalono statut, wyłoniono zarząd i… rozpoczęto działalność, której tradycje kultywowane […]

3 sierpnia 1923 r. – poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

3 sierpnia 1923 roku poświęcono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Sztandar należy do najstarszych wśród tych, które fundowano po odzyskaniu niepodległości (starszy jest jedynie sztandar OSP w Lesznie, poświęcony w czerwcu 1923 roku). We wrześniu 1939 roku, gdy nastał okres okupacji niemieckiej, sztandar zdeponowano w kościele farnym. Aby uchronić go przed zniszczeniem, strażacy zdecydowali […]

1 sierpnia 1973 r. – pierwszy plener rzeźbiarski

1 sierpnia 1973 r. rozpoczął się w Wągrowcu pierwszy plener rzeźbiarski. Grupa znanych i cenionych artystów zajęła się wykonaniem rzeźb plenerowych, które zainstalowano na promenadzie nad Jeziorem Durowskim i w Parku Miejskim. W późniejszych latach plenery były kontynuowane. Do dziś zachowały się cztery rzeźby wykonane w 1973 r.oku: ‘Postać skrzydlata’ Hanny Szczepanik, ‘Jeździec’ Benedykta Kaszni, […]

25 lipca 1926 r. – odsłonięcie Pomnika Poległych Bohaterów (Pomnika Wolności)

25 VII 1926 r. przy ul. Klasztornej/Opackiej w Wągrowcu odsłonięto Pomnik Wolności, wzniesiony ku czci poległych Powstańców Wielkopolskich z powiatu wągrowieckiego. Projekt pomnika przygotował architekt prof. Kazimierz Mayer. Główną część obelisku stanowiły trzy kamienne medaliony, a jego szczyt wieńczyła replika orderu Virtuti Militari. Na frontowym medalionie umieszczono napis: BOHATEROM POWIATU WĄGROWIECKIEGO POLEGŁYM W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM, […]

23 lipca 1966 r. – otwarcie nowego kąpieliska nad Jeziorem Durowskim

23 VII 1966 r. w wielkopolskiej prasie pisano: „Wągrowiec postawił na turystykę. Pięknie położone Jez. Durowskie nie było dotychczas właściwie zagospodarowane, co znacznie obniżało jego atrakcyjność wśród przyjeżdżających tu turystów. 23 lipca w godzinach przedpołudniowych nastąpiło otwarcie nowego kąpieliska wybudowanego w poważnej części z funduszów otrzymanych przez miasto z Totalizatora Sportowego. Znaczny jednak wkład w […]

21 lipca 1966 r. – nowy przystanek autobusowy

21 lipca 1966 roku oddano do użytku nowy przystanek autobusowy przy Dworcu Kolejowym w Wągrowcu. W wielkopolskiej prasie pisano „Nareszcie miasto otrzymało bezpieczne miejsce postoju autobusów. Dotychczasowy przystanek przy ruchliwej ulicy Wojska Polskiego nie spełniał elementarnych wymogów bezpieczeństwa i tamował ruch kołowy w samym centrum miasta. Dodatkowym plusem wynikającym z dogodnego usytuowania nowego przystanku, jest […]

20 lipca 1930 r. – nowe dzwony w klasztorze…

20 lipca 1930 roku w kościele poklasztornym odbyło się poświęcenie nowych dzwonów, wykonanych w odlewni Braci Felczyńskich. Dzwony miały wagę 450, 300 i 150 kg. W 1941 r. zostały zarekwirowane przez okupacyjne władze niemieckie i skierowane do przetopiona w produkcji zbrojeniowej. Ocalał najmniejszy dzwon (sygnaturka) o wadze 30 kg. Obecnie jest on zawieszony pod zadaszeniem […]