Komunikat. Muzeum ponownie czynne od 12 maja.

Szanowni Państwo,

od 12 maja 2020 r. Muzeum będzie ponownie otwarte dla zwiedzających, od wtorku do soboty w godz. 10-16, w niedzielę w godz. 12-16.

ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM W OKRESIE STANU EPIDEMII

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dla zapewnienia maksymalnej ochrony, Muzeum wprowadza szczególne zasady zwiedzania wystaw:

1. Osoby wchodzące do Muzeum są zobowiązane do używania jednorazowych rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji dłoni płynem odkażającym (dostępny w strefie wejścia, w dozowniku).

2. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania osłon ust i nosa  – maseczki, chusty, przyłbice (nie obowiązuje dzieci poniżej czwartego roku życia).

3. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania odległości min. 2 metrów od innych zwiedzających (nie obowiązuje przypadku członków najbliższej rodziny).

4. Na wystawach muzealnych może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób.

5. Zalecamy zwiedzanie indywidualne. Zwiedzanie grupowe dopuszczalne jest w grupach maksymalnie pięcioosobowych, z zachowaniem wymaganego odstępu.

6. Zakupy w sklepiku oraz zakup biletu odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości 2 metrów od pracownika obsługi. 

KORZYSTANIE Z INNYCH USŁUG MUZEUM wymagających bezpośredniego zaangażowania pracowników (w tym udostępnianie zbiorów, badania archeologiczne, konsultacje).

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, a ewentualne niezbędne wizyty osobiste prosimy wcześniej uzgodnić z pracownikami muzeum.

tel. 67 26 85 911 lub 515 041 938

Usługi archeologiczne, tel. 692 755 579

e-mail: muzeum@opatowka.pl 

Ponadto informujemy o czasowym zawieszeniu działalności w zakresie prowadzenia lekcji muzealnych, usług przewodnickich, spotkań, wernisaży itp.

Przepraszamy za utrudnienia

Post Author: Lops