Kadra

Pracownicy merytoryczni:
Dyrektor –  mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska
Stanowisko ds. historii – mgr Marcin Moeglich
Stanowisko ds.archeologii – mgr Tomasz Podzerek
Stanowisko ds. etnografii – mgr Wiesława Gruchała

adiunkt muzealny – mgr Natalia Byczyńska

Pracownicy obsługi:
Pomoc muzealna  –  Marzena Mordarska-Zawadzka
Pomoc muzealna – Danuta Gruszczyńska

Główny księgowy – mgr Wiesława Szyperska