Rada Muzeum

Zadania Rady Muzeum

Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu powołuje Rada Miejska Wągrowca.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.

 

Do zadań Rady Muzeum należy:

 

 

* sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a  w szczególności nad realizacją celów określonych w art.2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

 

 

* ocenianie, co najmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora muzeum  rocznego planu działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdania roczne z działalności muzeum.

 

 

Skład Rady Muzeum powołanej 29.10.2015 r.

 

 

(link do uchwały: http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/zasoby/files/Uchwaly_RM/2015/XII_73_2013%20.pdf )

 

 

 

 

 

– mgr Kinga Babicz

 

– mgr lic. Małgorzata Fimiak

 

– mgr Ziemowit Niedźwiecki

 

– mgr Aleksandra Podemska

 

– dr Wojciech Szafrański

 

– mgr Andrzej Wieczorek

 

– prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

 

– mgr Zofia Zawol