AKCJA: POWSTANIE. Zbieramy pamiątki i nagradzamy!

Setna, okrągła rocznica powstania wielkopolskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Wielkopolski i Polski, jest znakomitą i najprawdopodobniej ostatnią okazją na wydobycie z szaf, szuflad i albumów rodzinnych Wielkopolan pamiątek dotyczących powstania, jego genezy, przebiegu, uczestników i następstw. Żeby tego dokonać Miasto Poznań wespół z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ogłosiły wielką akcję społeczną gromadzenia do […]