IX Przegląd Twórczości Mieszkańców

Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie: IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ ORAZ RĘKODZIEŁA MIESZKAŃCÓW POWIATU WĄGROWIECKIEGO WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIE: W wystawie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Wągrowca oraz mieszkańcy powiatu wągrowieckiego, którzy ukończyli 18 lat oraz prezentowali już swoje prace publicznie, powinni udokumentować w karcie zgłoszenia. Każdy uczestnik wystawy może dostarczyć od 1 do 3 […]