WŁĄCZ SIĘ W OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA

  • by

Miasto Wągrowiec przystąpiło do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu Miasto jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu Strategii są badania ankietowe, dzięki którym możliwe jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w Wągrowcu oraz oczekiwań związanych z jego dalszym rozwojem i przyszłością.

W imieniu Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału we wspólnym opracowaniu Strategii oraz prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie odpowiedniego formularza ankiety:

Ankieta dla dorosłych:

https://wagrowiec-ogolna.webankieta.pl/

Ankieta dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia):

https://wagrowiec-mlodziez.webankieta.pl/

Ważne: Udział w ankiecie mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Wągrowca.