Wniosek Prezydium MRN w Wągrowcu o likwidację cmentarza żydowskiego, 20 V 1967 r.

Komentarz:

Cmentarz żydowski powstał na początku XIX wieku, nad brzegiem jeziora Durowskiego i był użytkowany do wybuchu drugiej wojny światowej. W okresie II wojny światowej (1939-1945), okupacyjne władze niemieckie przystąpiły do likwiadcji cmentarza. Nekropolia uległa wówczas profanacji i dewastacji: częściowo zniszczono mur okalający jego teren, a macewy wykorzystano do umocnienia brzegów rzeki (Strugi Gołanieckiej) i Jeziora Durowskiego. Powojenne władze podjęły uchwałę o zamknięciu cmentarza (1954 rok), a następnie o jego likwidacji (1967 rok) i urządzeniu na tym terenie przestrzeni parkowej i rekreacyjnej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w prawie żydowskim nie istnieje termin „likwidacja cmentarza„, W judaizmie cmentarz żydowski pozostaje cmentarzem aż do dnia Sądu Ostatecznego.

Projekt mający na celu „odzyskanie” zatopionych w rzece macew i godne upamiętnienie ludności żydowskiej zrealizowano dopiero w 2001 roku.  Wydobyte z rzeki macewy zainstalowano na stoku wzgórza, stanowiącego niegdyś centralne miejsce cmentarza żydowskiego.

Ścieżka edukacyjno-turystyczna „Śladami wągrowieckich Żydów” – PDF

Publikacja: S. Chosiński, D. Chosińska, M. Moeglich „Śladami (nie)pamięci. Historia Żydów wągrowieckich”, 2017 – PDF

Źródło:

WNIOSEK PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W WĄGROWCU O LIKWIDACJĘ CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO, 20 maja 1967 r.

Tekst źródłowy. Dokument. WNiosek prezydomium Miejskiej Rady Narodowej w Wągrowcu o likwidację cmentarza żydowskiego przy ul. KOściuszki. Uzasadnienie: modernizacja terenu na cele rekreacyjne.

Tekst źródłowy. Dokument. WNiosek prezydomium Miejskiej Rady Narodowej w Wągrowcu o likwidację cmentarza żydowskiego przy ul. KOściuszki. Uzasadnienie: modernizacja terenu na cele rekreacyjne.

Tekst źródłowy. Dokument. WNiosek prezydomium Miejskiej Rady Narodowej w Wągrowcu o likwidację cmentarza żydowskiego przy ul. KOściuszki. Uzasadnienie: modernizacja terenu na cele rekreacyjne.

Tekst źródłowy. Dokument. WNiosek prezydomium Miejskiej Rady Narodowej w Wągrowcu o likwidację cmentarza żydowskiego przy ul. KOściuszki. Uzasadnienie: modernizacja terenu na cele rekreacyjne.