Wojska Wielkopolskie 1919 – podsumowanie

Sto lat temu w Wągrowcu stacjonowały oddziały wojsk wielkopolskich, utworzone w trakcie powstania wielkopolskiego i krótko po jego zwycięstwie. Byli tutaj skoszarowani żołnierze I Batalionu Saperów Wielkopolskich, którzy 16 października 1919 r. otrzymali swoją chorągiew, podarowaną przez członkinie wągrowieckiego Czerwonego Krzyża. Na uroczystości przybył również gen. Józef Dowbor-Muśnicki, główny dowódca sił zbrojnych byłego zaboru pruskiego.

Sceny z tamtej epoki staraliśmy się przypomnieć w minioną niedzielę. Podczas pikniku historycznego na dworcu w Wągrowcu zaprezentowane zostały różne formacje wojsk wielkopolskich – strzelców, saperów i lotników, wraz z rekonstruowanym samolotem Fokker D VIII EV oraz samochodem pancernym Erhardt M17. W trakcie wydarzenia na peronie dworca  została odegrana scena przyjazdu generała, zaaranżowana w oparciu o zachowaną fotografię z 1919 r.

Fot. ze zbiorów CAW – Wojskowe Biuro Historyczne oraz P. Korpowski

Trwałą pamiątką po wydarzeniu będzie tablica upamiętniająca przyjazd gen. J. Dowbor-Muśnickiego do Wągrowca 16 października 1919 r., który był związany z wręczeniem saperom chorągwi batalionowej. Umieszczoną w holu głównym dworca tablicę odsłonił burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt i gen. Józef Dowbor-Muśnicki (postać historyczną odegrał rekonstruktor).

Wydarzenie zostało zorganizowane przez muzeum i Stowarzyszenie Saper Wielkopolski, przy wsparciu Miasta Wągrowiec i MDK w Wągrowcu. Za udział w wydarzeniu dziękujemy rekonstruktorom ze Stowarzyszenia Saper Wielkopolski, Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, GH Stacja Lotnicza Ławica (z repliką samolotu Fokker D VIII), grupie z Budzynia (z repliką samochodu pancernego Erhardt M17) i „powstańczemu” rymarzowi. Dziękujemy stowarzyszeniu Herosi Wolności za prezentację obiektów zbudowanych z klocków lego oraz zajęcia warsztatowe – składanie modeli samolotów z tektury a także panu Zbigniewowi Grabowskiemu za prelekcję na temat pierwszego lotnika wojsk powstańczych Franciszka Jacha z Wapna. Dziękujemy za życzliwość i pomoc osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, w szczególności warsztatowni artystycznej „Przystanek Sztuka” oraz lokalowi „Bistrostacja”.

Post Author: Lops