WYSTAWY ONLINE

WĄGROWIEC 1939 – wystawa plenerowa (2019)

WĄGROWIEC 1939 W KOLORZE – uzupełnienie do wystawy plenerowej (2019)

WOLNOŚĆ JEST DROGĄ. WĄGROWIEC NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI (2018/2019)

Z DZIEJÓW WĄGROWIECKIEGO SPORTU (2018)

MONUMENTA FIDEI. POMNIKI WIARY NA ZIEMI ŁEKNEŃSKO-WĄGROWIECKIEJ (2016).

ZDJĘCIA ZE STAREJ SZUFLADY. ŻYCIE CODZIENNE… (2016)

100-LECIE HARCERSTWA (2012)

140 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (2012)

BRACTWA KURKOWE (2011)

STULECIE KUPIECTWA WĄGROWIECKIEGO (2011)