UWAGA ARTYŚCI! X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

MUZEUM REGIONALNE W WĄGROWCU SERDECZNIE ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W WYSTAWIE

DZIESIĄTY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ ORAZ RĘKODZIEŁA

MIESZKAŃCÓW POWIATU WĄGROWIECKIEGO

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIE:

 1. W wystawie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Wągrowca oraz mieszkańcy powiatu wągrowieckiego, którzy prezentowali już swoje prace publicznie.

 2. Każdy uczestnik wystawy może dostarczyć od 1 do 3 prac wykonanych
  w latach 2018 – 2020.

 3. Tematyka prac jest dowolna.

 4. Każda praca dostarczona na wystawę powinna być:

 1. wykonana estetycznie

 2. odpowiednio przygotowana do ekspozycji (obrazy i fotografie powinny być oprawione w ramy, umożliwiające ich zawieszenie)

 3. opatrzona w notkę zawierającą następujące dane

– autor

– tytuł pracy

– technika

– rok wykonania

– cena (jeżeli autor wyrazi zgodę na ewentualną sprzedaż).

 1. Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na prezentację prac nieodpowiadających warunkom uczestnictwa.

 2. Każdy uczestnik wystawy zobowiązany jest przy składaniu prac wypełnić kartę zgłoszenia udziału w wystawie, opracowaną przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu, którą można pobrać ze strony internetowej wwww.opatowka.pl lub uzyskać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15.

 3. Termin składania prac do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu mija 7 CZERWCA 2020 roku (niedziela do godziny 16.00)

 4. Otwarcie wystawy planowane jest w NIEDZIELĘ 5 LIPCA 2020 roku o godzinie 15.00 w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Wystawa będzie czynna do 6 września 2020 roku.

 5. Wystawie będzie towarzyszyć plebiscyt widzów na najciekawszą wystawioną pracę w każdej z prezentowanych dziedzin.

 6. Wszystkich informacji dotyczących udziału w wystawie udziela Muzeum Regionalne w Wągrowcu. Tel. 67 2685911; e-mail: muzeum@opatowka.pl

X_Przegląd_karta_uczestnictwa – PDF

X_Przegląd_karta_uczestnictwa – WORD

Post Author: Lops