XIV MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SZTUKA LUDOWA PAŁUK – regulamin

 1. CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu popularyzację i ocalenie od zapomnienia tradycyjnej sztuki ludowej Pałuk, poprzez zachęcanie najmłodszego pokolenia Pałuczan do  twórczości z zakresu różnorodnych dziedzin i wzorów sztuki regionu, z którego pochodzą.

Dziedziny objęte konkursem

 1. Haft
 2. Rzeźba w drewnie
 3. Rzeźba w glinie
 4. Plecionkarstwo (plotki, koszyczki, ptaszki, koziołki, bransoletki, itp.)
 5. Zdobnictwo wnętrz

– wyroby z bibuły (bukiety kwiatowe, rózgi, kwiaty na kłosach, wianki, ramki do obrazów itp.)

– wyroby z ziół i suszonych kwiatów – kropidła

– wyroby ze słomy bibuły – pająki

– wycinanki z papieru (wycinanki do dekoracji półek lub firanki)

 1. Sztuka użytkowa inspirowana tradycyjną pałucką sztuką ludową.

W tej dziedzinie dozwolone jest wykonanie dowolnych prac czerpiących inspirację z dziedzin podanych w punktach 1-5.

Podstawowym kryterium oceny tych prac będzie wykorzystanie tradycyjnych wzorów pałuckich, na przykład:

– elementy haftu pałuckiego na bluzce lub płóciennej torbie(wyhaftowane lub namalowane)

-pudełko z przykrywką zdobioną wzorami kwiatów pałuckich itp.

      III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych oraz instytucjach kultury (muzea, domy kultury, biblioteki) na terenie Pałuk.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace charakterystyczne dla regionu pałuckiego.
 3. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

I KATEGORIA – dzieci i młodzież z terenu Pałuk

II KATEGORIA – osoby dorosłe przygotowujące dzieci i młodzież do udziału w konkursie, które chcą zaprezentować swoje prace (twórcy ludowi, nauczyciele, instruktorzy domów kultury itp.)

 1. Każdy uczestnik może złożyć do 3 prac w każdej z dziedzin objętych konkursem.
 2. Instytucje przystępujące do konkursu zbierają prace i po wstępnej selekcji dostarczają do jednego z organizatorów:

– Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

– Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

– Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

– Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

– Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie

 1. Ostateczny termin składania prac w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu ustala się na dzień 22 maja (wtorek) 2018r.
 2. Warunki przyjęcia prac
 3. Każda praca w obu kategoriach powinna być wykonana przez jednego autora, wyjątkiem mogą być tylko duże pająki wykonane przez dzieci i młodzież (2 osoby).
 4. Prace nadesłane na konkurs w obu kategoriach powinny posiadać metryczkę zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko autora

– przypadku prac oddanych przez dzieci i młodzież prosimy podać numer telefonu do rodzica/opiekuna autora

– klasa (kategoria I)

– funkcja (kategoria II)

– nazwa szkoły lub instytucji kultury

– imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego wykonano pracę (kategoria I)

– w przypadku rzeźb – prosimy o podanie tytułu pracy

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjmowania prac niezgodnych z wymogami regulaminu oraz prac, które uczestniczyły w poprzednich edycjach konkursu. Nie będą oceniane prace, które nie mieszczą się w kanonie sztuki ludowej Pałuk.
 2. Jury konkursu

Oceny prac w obu kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów.

 1. Nagrody
 2. Najciekawsze prace w obu kategoriach odpowiadające tradycyjnym wzorom regionalnym zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez organizatorów i współorganizatorów.
 3. Jury przyzna jedno wyróżnienie dla nauczyciela bądź opiekuna, który przygotuje największą ilość nagrodzonych uczniów, niezależnie od tego czy będzie on sam brał udział w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy z nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018r. (środa) o godzinie 11.00 w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.
 5. Wystawa nagrodzonych prac będzie czynna do 31 sierpnia 2017 r.
 6. Protokół z posiedzenia jury będzie również dostępny na stronie internetowej opatowka.pl.

VII. Zastrzeżenia organizatorów.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE ZOBOWIĄZANE  DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA.

Oświadczam, że wszystkie prace złożone przez mnie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac w wydawnictwach związanych z wystawą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.922 póź. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku na podstawie ustawy z dn.4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych(Dz. U.2017 r. poz.880 z póź.zm.)we wszystkich formach publikacji, w szczególności: broszurach, czasopismach, Internecie oraz innych materiałach informacyjnych służących promocji Muzeum Regionalnego i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

UWAGA !!!!

Prace nadesłane na konkurs prosimy odbierać w terminie od 10 do 30 września 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15. Po tym terminie prace przejdą na własność organizatorów.

Post Author: Lops