XVI KONKURS ‘SZTUKA LUDOWA PAŁUK’

XVI MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS

SZTUKA LUDOWA PAŁUK W TWÓRCZOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH OPIEKUNÓW

I. CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu popularyzację i ocalenie od zapomnienia tradycyjnej sztuki ludowej Pałuk, poprzez zachęcanie najmłodszego pokolenia Pałuczan do  twórczości z zakresu różnorodnych dziedzin i wzorów sztuki regionu, z którego pochodzą.

II. Dziedziny objęte konkursem

 1. Haft
 2. Rzeźba w drewnie
 3. Rzeźba w glinie
 4. Plecionkarstwo (plotki, koszyczki, ptaszki, koziołki, bransoletki, itp.)
 5. Zdobnictwo wnętrz

– wyroby z bibuły (bukiety kwiatowe, rózgi, kwiaty na kłosach, wianki, ramki do obrazów itp.)

– wyroby z ziół i suszonych kwiatów (kropidła)

– wyroby ze słomy i bibuły (pająki, ozdoby świąteczne  aniołki, koszyczki)

– wycinanki z papieru (wycinanki do dekoracji półek lub firanki)

 1. Sztuka użytkowa inspirowana tradycyjną pałucką sztuką ludową.

W tej dziedzinie dozwolone jest wykonanie dowolnych prac czerpiących inspirację z dziedzin podanych w punktach 1-5.

Podstawowym kryterium oceny tych prac będzie wykorzystanie tradycyjnych wzorów pałuckich, na przykład:

– elementy haftu pałuckiego na bluzce lub płóciennej torbie (wyhaftowane lub namalowane)

– pudełko z przykrywką zdobioną wzorami kwiatów pałuckich, świąteczna ozdoba z elementem haftu pałuckiego lub jego wzorem itp.

III.          Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych oraz instytucjach kultury (muzea, domy kultury, biblioteki) na terenie Pałuk.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace charakterystyczne dla regionu pałuckiego.
 3. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

KATEGORIA I – dzieci i młodzież  (do 18 roku życia) z terenu Pałuk

KATEGORIA II – osoby dorosłe przygotowujące dzieci i młodzież do udziału w konkursie, które chcą zaprezentować swoje prace (twórcy ludowi, nauczyciele, instruktorzy domów kultury, opiekunowie itp.)

 1. Każdy uczestnik może złożyć do 3 prac w każdej z dziedzin objętych konkursem.
 2. Instytucje przystępujące do konkursu zbierają prace i po wstępnej selekcji dostarczają do jednego  z organizatorów:

– Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

– Żnińskiego Domu Kultury w Żninie

– Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

– Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie

 1. Ostateczny termin składania prac w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu ustala się na dzień 27 listopada (piątek) 2020 roku do godziny 15.30.

IV. Warunki przyjęcia prac

Każda praca w obu kategoriach powinna być wykonana przez jednego autora, wyjątkiem mogą być tylko duże pająki wykonane przez dzieci i młodzież (2 osoby).

Każda praca powinna zawierać kartkę z informacją:

 • Kategoria I – dzieci i młodzież do 18 roku życia

Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły lub instytucji, klasa, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego wykonano pracę, nr telefonu do opiekuna prawnego, w przypadku rzeźb tytuł pracy.

 • Kategoria II – instruktorzy i opiekunowie

Imię i nazwisko autora, zawód, lub nazwa instytucji, nr telefonu lub adres, w przypadku rzeźb tytuł pracy.

*

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjmowania prac niezgodnych z wymogami regulaminu oraz prac, które uczestniczyły w poprzednich edycjach tego konkursu. Nie będą oceniane prace, które nie mieszczą się w kanonie sztuki ludowej Pałuk.

V. Jury konkursu

Oceny prac w obu kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów.

VI. Nagrody

 1. Najciekawsze prace w obu kategoriach odpowiadające tradycyjnym wzorom regionalnym zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez organizatorów i współorganizatorów.
 2. Jury przyzna jedno wyróżnienie dla nauczyciela bądź opiekuna, który przygotuje największą ilość nagrodzonych uczniów, niezależnie od tego czy będzie on sam brał udział w konkursie.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2020roku (poniedziałek) na stronie internetowej:  Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, opatowka.pl.
 4. ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII, ZREZYGNOWALIŚMY Z ORGANIZACJI WERNISAŻU POŁĄCZONEGO Z WRĘCZENIEM NAGRÓD LAUREATOM. NAGRODY BĘDZIE MOŻNA ODBIERAĆ OSOBIŚCIE LUB W IMIENIU LAUREATA Z JEGO UPOWAŻNIENIEM Z MUZEUM REGIONALNEGO W WĄGROWCU, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKIEM POD NUMEREM TELEFONU 67/26 85 911
 5. Wystawa nagrodzonych prac będzie czynna od 20 grudnia (niedziela) 2020 r. do 21 lutego 2021 r. UWAGA. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawie prac, które nie zostały nagrodzone w konkursie.
 6. Zwiedzanie wystawy będzie możliwe według aktualnie obowiązujących zasad (aktualizacja na stronie w zakładce ‘zaplanuj wizytę’).

VII. Zastrzeżenia organizatorów

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA.

Oświadczam, że wszystkie prace złożone przeze mnie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac w wydawnictwach związanych z wystawą i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest (bądź jego opiekun) do wypełnienia i dostarczenia do organizatora dołączonych do regulaminu arkuszy z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzulą zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Patrz załącznik nr 1 do regulaminu .

ZAŁĄCZNIK (formularz do pobrania – WORD lub PDF)

UWAGA : Prace nadesłane na konkurs prosimy odbierać w terminie od 23 lutego do 15 marca 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15. w godzinach otwarcia muzeum. Po tym terminie prace przejdą na własność organizatorów.