Cennik

Bilety wstępu:

– cena biletu  – 5,00 zł

– cena biletu ulgowego – 3,00 zł

– cena biletu Karta dużej rodziny – każdy bilet 1,00 zł

– cena biletu Karta Piasta – każdy bilet 1,00 zł

– cena biletu Rodzina 500+ – każdy bilet 1,00 zł

Dniem wolnym od pobierania opłaty za wstęp do muzeum jest niedziela.

Opłata za lekcję oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzone w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu oraz poza jego siedzibą       25 zł

Usługi oprowadzania w zakresie zwiedzania:

– wystaw muzealnych,

– zabytków pocysterskich Wągrowca,

– otoczenia piramidy rotmistrza Fr. Łakińskiego  oraz skrzyżowania rzek,

– drewnianego kościoła w Tarnowie Pałuckim.

Opłaty za korzystanie z usług przewodnika:

– zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – 20 zł

– zwiedzania obiektów znajdujących się na terenie Wągrowca – 20 zł za każdy obiekt

– zwiedzanie Kościoła w Tarnowie Pałuckim – 40 zł

– zwiedzanie obiektów znajdujących się poza Wągrowcem – 40 zł za każdy obiekt

Szkoły i przedszkola – zniżka w wysokości 50% ustalonych cen za oprowadzenie.

Uwaga:  W zależności od zakresu zwiedzania koszty są kumulowane. Zwiedzanie wystaw muzealnych oraz zabytków  pocysterskich prosimy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem.