Przejdź do treści

Do pobrania

SZLAK PIESZY “ŚLADAMI CYSTERSÓW”

http://opatowka.blink.pl/old/wp-content/uploads/2022/09/folder_trasa_sladami-cystersow.pdf

QUEST: OD PIASTOWSKIEGO GRODU DO CYSTERSKIEGO KLASZTORU

Jak zwiedzać z questem? Trasa questowa jest dedykowana dla rowerzystów, ale można ją również pokonać samochodem. W czasie wyprawy uczestnicy rozwiązują zadania i zagadki, których odpowiedzi wpisują w odpowiednie miejsca na ulotce. Na końcu trasy docierają do miejsca, gdzie została ukryta skrzynia skarbów z tajemniczą pieczęcią. Po przystawieniu pieczęci na ulotce należy ponownie schować skarb, aby służył innym uczestnikom zabawy.

Czas przejazdu: ok. 4 godzin. Dystans ok. 20 km, do którego należy doliczyć powrót do miejsca startu ok. 6 km.

Tematyka: W połowie XII wieku w okolice Wągrowca sprowadzono cystersów, którzy zadomowili się tutaj na 800 lat! Na questowej trasie można poznać miejsca związane z zakonnikami oraz dowiedzieć się jaki wpływ wywarli na dzisiejsze oblicze Wągrowca i najbliższej okolicy.

Ulotkę, można odebrać  w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, Urzędzie Gminy Wągrowiec, Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie, a także pobrać do samodzielnego wydruku:

WERSJA KOLOROWA: PDF

WERSJA CZARNO-BIAŁA: PDF

Biorąc udział w zabawie można zdobywać odznakę krajoznawczą PTTK Wielkopolskie Questy Odznaka Odkrywców Tajemnic.

„Nasz” i inne wielkopolskie questy znajdziecie na stronie: https://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe/questy/

***

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE PO WĄGROWCU, PRZYGOTOWANE W RAMACH PROJEKTU “WĄGROWIEC – CZAS ODNALEZIONY”

Ścieżka turystyczno-edukacyjna “Szlak powstańców wielkopolskich” (folder “Wągrowiec – czas odnaleziony”) PDF

Ścieżka turystyczno-edukacyjna “Szlak turystyczny śladami uczestników ruchu oporu z lat 1939-1945 w Wągrowcu” (folder “Wągrowiec – czas odnaleziony”) PDF

Ścieżka turystyczno-edukacyjna “Śladami wągrowieckich Niemców” (folder “Wągrowiec – czas odnaleziony”) PDF

Ścieżka turystyczno-edukacyjna “Śladami wągrowieckich Żydów” (folder “Wągrowiec – czas odnaleziony”) PDF

***

GRY TURYSTYCZNE

Gry turystyczne oparte są na scenariuszach, które prowadzą przez wybrane miejsca pozwalając zobaczyć je z innej, niepowtarzalnej strony. Przeznaczone są one zarówno dla turystów chcących w alternatywny sposób poznawać popularne miejsca, jak też mieszkańców, którzy chcieliby w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas i odkryć nieznane oblicze znanych miejsc. Udział w dostępnych na stronie grach można brać w dowolnie wybranym terminie i momencie, w grach turystycznych animator czy też przewodnik nie są niezbędni do jej rozegrania, tu gracz sam narzuca tempo. Miłej zabawy!

  1. Pobierz i wydrukuj grę, w którą chcesz zagrać.
  2. Przeczytaj instrukcję gry, którą znajdziesz na każdym egzemplarzu.
  3. Rozpocznij grę i znajdź jej rozwiązanie.
  4. Wejdź na stronę www.gryturystyczne.pl i pobierz certyfikat zwycięzcy!

GRA “PO NITCE DO KŁĘBKA” – wiek gracza: +, czas: ok. 60 min. Dolina Wełny to nie tylko piękna przyroda. Legenda głosi, że zamieszkują ją również tajemnicze istoty, które zazwyczaj pozostają ukryte przed oczyma ciekawskich, ale można – jeśli wytęży się słuch – usłyszeć ich sekretne zawołania, dzięki którym się rozpoznają. Wieść niesie, że owe odgłosy skrywają pewną tajemnicę… POBIERZ

GRA “JAK KUBA BOGU TAK BÓG KUBIE” – wiek gracza 10+, czas: ok. 90 min. W 1541 roku w Wągrowcu urodził się Jakub Wujek – późniejszy jezuita, rektor szkół prowadzonych przez ten zakon w Poznaniu i Wilnie, a wreszcie – bohater niniejszej gry. Edukację rozpoczął w wągrowieckiej szkole cystersów. Dziełem jego życia było przetłumaczenie Biblii na język polski. Przekład ten obowiązywał w polskim kościele aż do XX wieku. POBIERZ

GRA “KOD WĄGROWCA” – wiek gracza: 13+, czas: ok. 120 min. W dawnych czasach sztuka projektowania i wznoszenia budowli nie była powszechna ani dostępna dla wszystkich. Ci, którzy ją posiedli, zakładali często tajemne bractwa, które przekazywały cenną wiedzę z pokolenia na pokolenie. Z biegiem lat istnienie takich zrzeszeń obrosło legendą, a niektóre popadły w zapomnienie. Nie znaczy to, że już nikt nie przechowuje tajemnej wiedzy, by zdradzić ją tylko nielicznym… POBIERZ

GRA “WĄGROWIEC WYZWALA ENERGIĘ” – wiek gracza: 10+, czas: ok. 150 min. Każdy, kto poznaje to miasto, dostrzega jego unikatowy charakter. Dziedzictwo historyczne, bliskość przyrody i potencjał rekreacyjny tworzą wyjątkową mieszankę, Wągrowiec rzeczywiście wyzwala energię – tak jak wyzwolił ją w wielu osobach, które odcisnęły piętno na historii regionu czy nawet całego kraju. To im poświęcona została niniejsza gra. Twoim zadaniem jest dotarcie to oznaczonych na planie miejsc, by dzięki wskazówkom dopasować nazwiska bohaterów gry do ich wizerunków oraz zdobyć hasło końcowe. POBIERZ

***

CZASOPISMO: WANGROVIECIANA. WĄGROWIECKIE STUDIA MUZEALNE (STRONA)

Nagłówek czasopisma Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Odnośnik do strony Wangrovieciana Studia et Fontes Wągrowieckie Studia Muzealne

***

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (PDF)

M. Moeglich, Tradycje wągrowieckiego pożarnictwa. Pamiątka 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Wągrowiec 2018.

M. Krzepkowski, T. Podzerek, ŚLADAMI PRZODKÓW. ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ, Wągrowiec 2017.

DZWONOWO. ŚREDNIOWIECZNE ZAGINIONE MIASTO. TOM I. ŚRODOWISKO NATURALNE, ZARYS DZIEJÓW, BADANIA NIEINWAZYJNE, pod red. Marcina Krzepkowskiego, Marcina Moeglicha i Piotra Wronieckiego, Wągrowiec 2017

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZE ZBIORÓW INŻ. STANISŁAWA PIJANOWSKIEGO Z GŁUCHEJ PUSZCZY, pod red. Marcina Krzepkowskiego i Małgorzaty Kranc, Wągrowiec 2013 [PDF]

Broszura uzupełniająca wystawę czasową “Dawne narzędzia tortur”:

MIECZEM I OGNIEM. WĄGROWIECKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W CZASACH WCZESNONOWOŻYTNYCH, Wągrowiec 2017 [PDF]