Kadra

Dyrektor

mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska

Pracownicy merytoryczni:

Stanowisko ds. historii

– mgr Marcin Moeglich, mgr Natalia Byczyńska

Stanowisko ds.archeologii

– mgr Tomasz Podzerek, mgr Marcin Krzepkowski

Stanowisko ds. etnografii

– mgr Wiesława Gruchała

Główny księgowy

– mgr Wiesława Szyperska

Pracownicy obsługi:

Marzena Mordarska-Zawadzka

Danuta Gruszczyńska