Przejdź do treści

Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu na lata 2019-2023:

Przewodniczący: dr Hubert Paluch (prof. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie);

prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa (dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

Ziemowit Niedźwiecki (dyrektor Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile);

Kinga Babicz (prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu);

Sebastian Chosiński (Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego);

Andrzej Wieczorek (prezes Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego);

Zofia Zawol (b. dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

*

Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu powołuje Rada Miejska Wągrowca.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań Rady Muzeum należy:

* sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a  w szczególności nad realizacją celów określonych w art.2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

* ocenianie, co najmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora muzeum  rocznego planu działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdania roczne z działalności muzeum.

(link do uchwały z 29.10.2019 r. powołującej Radę Muzeum .: http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/zasoby/files/Uchwaly_RM/2019/xv-103-2019-rada-muzeum-ii.pdf )