Przemarsz Szlakiem Powstańczym (30 XII 2018)

Dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców Wągrowca na coroczny Przemarsz Szlakiem Powstańczym.

Tradycyjnie 30 grudnia o godz. 17:00 wyruszymy sprzed Dziennego Domu Seniora, sprzed którego równo sto lat temu wyruszyli nasi przodkowie, aby wyzwolić Wągrowiec spod okupacji pruskiego zaborcy. Obecność niemieckiego garnizonu była dla strony polskiej ostatnią przeszkodą do przejęcia pełnej kontroli nad miastem. Aby ją usunąć posłużono się podstępem. 30 grudnia oficerowie niemieccy zostali zaproszeni do hotelu „Bristol” na Rynku, gdzie miały zostać przeprowadzone pertraktacje, dotyczące warunków opuszczenia Wągrowca przez wojsko. W czasie gdy w „Bristolu” konferowano i spisywano układ, grupa powstańców ruszyła spod Starej Strzelnicy w kierunku miejsca skoszarowania pozbawionego dowódców oddziału – dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu.  

Pamiętając o tych wydarzeniach na dziedzińcu „ogólniaka” odbędzie się manifestacja patriotyczna, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.

Tego samego dnia  (30 grudnia 2018 r.) o godz. 9:30 w kościele farnym odbędzie msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.

[autor: wagrowiec.eu]

Post Author: Lops