Przyroda i historia na trasie rajdu “Sapera Wielkopolskiego”

W niedzielę 13 września odbył się IV Rajd rowerowy mieszkańców Gminy Wągrowiec „Szlakiem Historii”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Historyczne “Saper Wielkopolski”.

W tym roku pracownicy Muzeum zaproponowali trasę wycieczki, umożliwiającą zapoznanie zarówno historycznych, jak i przyrodniczych walorów naszej małej ojczyzny. Nawiązując do realizowanego projektu “Cisterscapes – cysterskie krajobrazy łączące Europę” odwiedziliśmy m.in. rezerwat przyrodniczy “Dębina”, który stanowi część dawnego, cysterskiego lasu, występującego od czasów średniowiecza pod nazwą Silva Magna (Wielki Las). Następnie duktem klasztornym udaliśmy się do Muzeum. Jednym z kolejnych punktów rajdu była siedziba Nadleśnictwa Durowo, czyli dawny dwór rodziny Kegli, gdzie Pani Ewa Muszyńska-Roth opowiedziała o pracy i zadaniach leśników. Majątek rodziny Kegli w Durowie był dawną posiadłością cystersów, którą Keglowie utrzymywali w dziedzicznej dzierżawie. Po konfiskacie przez władze pruskie (pod koniec XIX w.) utworzono tutaj nadleśnictwo. Jednym z ostatnich punktów wyprawy był grobowiec rodziny Kegli w durowskich lasach.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie facebookowej Stowarzyszenia Historycznego “Saper Wielkopolski”.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Wągrowiec.

fot. SH Saper Wielkopolski. Polana w głębi dawnego lasu klasztornego i przecinająca ją grobla, która istniała już w czasach cysterskich (fragment duktu klasztornego – Klostergestell, oznaczonego na mapach z XVIII w.). Dziś jest to fragment ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrodniczym „Dębina”.

fot. SH Saper Wielkopolski. Dąb „Korfanty”, pomnik przyrody, najbardziej okazały dąb „pamiętający” czasy cysterskie.

fot. SH Saper Wielkopolski. W gościnnych progach Nadleśnictwa Durowo. Spotkanie przed dawnym dworem rodziny Kegli (dziś siedziba Nadleśnictwa Durowo).

fot. SH Saper Wielkopolski. Pomnik przyrody – grusza „Basia” w dawnym ogrodzie dworskim.

fot. SH Saper Wielkopolski. „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść” – słowa umieszczone na grobowcu rodziny Kegli z Durowa.